Organisatieadvies
‘Worden wie je bent’ geldt ook voor organisaties. Niet alleen als leidend principe bij het HRM-beleid maar, in de visie van Camino, ook voor de organisatie als geheel.

Camino verzorgt voor uw organisatie:
- trainingen: leidinggeven, communicatie, vergaderen
- een snelle organisatiediagnose met foto's
- projectleiding van gewenste cultuurveranderingen.

Voor meer informatie zie in de kolom hiernaast.